Obavještavamo zainteresirane kandidate da je u toku upis za pohađanje instruktivne nastave iz Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta.

Početak nastave planiran je za 03.11.2013.

Svi zainteresirani kandidati dužni su popunjen prijavni obrazac, koji se nalazi na stranici www.eft.ba pod modulom Pedagoška grupa predmeta/prijavni obrazac, najkasnije do 25.10.2013. poslati na e-mail: studentska.sluzba@eft.ba. Nakon dostavljanja prijavnog obrasca, kandidati  do 03.11.2013. trebaju doći na fakultet, dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i izvršiti uplatu.  

Prilikom upisa je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

•    Uvjerenje o državljanstvu
•    Rodni list
•    Ovjerenu kopiju diplome
•    Dvije fotografije

Cijena instruktivne nastave i polaganja ispita je 1100,00 KM.

U cijenu je uračunata sva potrebna literatura za pripremu i polaganje ispita.

Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona broj: 030 540 876 ili 030 540 877.