Odluka o standardima za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, prednacrt

alt Minimalni standardi i normativi u visokom obrazovanju u BiH

alt Smjernice uz kriterije za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH