OBLASTI DOKTORSKOG STUDIJA

Doktorski studij na Edukacijskom fakultetu je interdisciplinarnog i multidisciplinarnog pristupa u samoj organizaciji i provedbi studija. Organizuje se iz sljedećih područja:

 

1. DRUŠTVENE NAUKE u okviru kojih su zastupljena naučna polja:                                                                        

a)KINEZIOLOGIJA

b)PSIHOLOGIJA

c)PEDAGOGIJA

d)METODIKE RAZREDNE NASTAVE

e)MENADŽMENT U OBRAZOVANJA

 

2. PRIRODNE NAUKE u okviru kojih su zastupljena naučna polja:

a)MATEMATIKA

b)INFORMATIKA

 

3. HUMANISTIČKE NAUKE, naučno polje:

a)JEZIK

b)KNJIŽEVNOST

 

Pokretanje naučnih područja zavisi od interesa prijavljenih kandidata i opredjeljenja Fakulteta i Odluka će se donositi za svaku individualnu akademsku godinu što je definisano Pravilnikom III ciklusa – doktorskog studija na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku.