Menadžment u obrazovanju

Nastavni plan III ciklusa studija Menadžment u obrazovanju realizira se kroz tri studijske godine (šest semestara).

Obim studijskog programa trećeg ciklusa studija vrednuje se sa ukupno 180 ECTS, 60 ECTS u jednoj godini, odnosno 30 ECTS u jednom semestru.

Od ukupnih 180 ECTS, 110 ECTS studenti stiču evaluiranjem individualnog istraživačkog rada u svim fazama izrade doktorske disetracije, pisanja seminarskih i publiciranje istraživačkih radova, aktivnim učešćem na  međunarodnim konferencijama i  međunarodnim projektima, međunarodnom razmjenom i sl.

Preostalih 80 ECTS studenti stiču polaganjem ispita iz obaveznih predmeta u I i II semestru i jednom od 5 izbornih modula u III semestru studija.

Kroz izučavanje obaveznih predmeta studenti doktorskog studija treba da ovladaju savremenom metodologijom naučnog istraživanja kao i modernim kvantitativnim i kvalitativnim metodama istraživanja. Kroz izučavanje izbornih predmeta i pisanje seminarskih i istraživačkih radova iz oblasti doktorske disertacije, studenti doktorskog studija ovladat će najvišim nivoom znanja o tematici određenog užeg naučnog područja.

Svrsishodnost organiziranja III ciklusa – doktorskog studija bazira se na činjenici da studenti – naučni kadrovi educirani kroz planirane izborne istraživačke module unutar naučnih polja mogu dati izvanredan doprinos u razvoju svih oblika djelatnosti navedenog naučnog polja

 

                Educiranje kroz planirane izborne istraživačke module u polju Menadžment u obrazovanju: 

 

  • Istraživanje u menadžmentu u obrazovanju
  • Istraživanje u oblasti marketinga i odnosa s javnošću

daje izvanredan doprinos u kontekstu razvoja menadžmenta u obrazovanju, vođenju i upravljanju odgojno-obrazovnim institucijama, a što će se ostvariti podizanjem nivoa obrazovanja menadžera u obrazovanju, provođenjem naučnih, razvojnih i primijenjenih istraživanja u ovoj oblasti, osposobljavanjem za cjeloživotno učenje i slično.

Sadržaj modula obuhvata savremene spoznaje o temeljnim pitanjima vezanim za menadžment u obrazovanju u njegovoj najširoj primjeni. Savremen pristup realizaciji planiranih sadržaja u okviru istraživačkih modula s naučnog gledišta stvara pretpostavke za doprinos u polju rezultata koji će se ostvariti u istraživačkim postupcima i aktivnostima.