Uvodna riječ voditelja doktorskog studija

Uvaženi doktoranti,

Osiguranje doktorskog studija u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i zakonskim okvirima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u evropskom prostoru visokog obrazovanja, predstavlja najviši stepen formalnog obrazovanja i ključan je za ulazak u evropski istraživački prostor. Danas, Europa treba dobro obučene istraživače koji mogu odgovoriti na izazove s kojima se suočavamo. U vrijeme promjena, bitno je da europski univerziteti imaju kapacitet da osposobe nove i kvalitetne istraživače koji mogu misliti kreativno i na inovacijski način, istraživače koji će činiti bitan element prevladavanju naših zajedničkih izazova kroz nove ideje i intelektualno vodstvo.

Stvaranje takve platforme zasnovane na kriterijima europskih standarda visokog obrazovanja, izazovan je zadatak ako se uzme u obzir činjenica da je broj doktora nauka znatno porastao. Kvaliteta procesa doktorskog studija temeljena na kriterijima EU, na transparentnosti i vidljivosti predavača i njihovih naučnih dostignuća, kao i sticanje novih znanja, savremenih tehnologija i liderskog koncepta mentorisanja kandidata, predstavlja dio ukupnog procesa modernizacije doktorskog studija Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku. Ovaj proces modernizacije također predstavlja uspostavu osiguranja kvalitete, koji je usko vezan za naučna istraživanja i publikacije vas doktoranata. Osnovna svrha procesa doktorskog studija jeste: osposobiti vas da razmišljate kritički, da unaprijedite svoje istraživačke procese, budete kontinuirano informisani o novim dostignućima iz oblasti nauke u kojoj djelujete, te sudjelujete u razvoju i promociji doktorske misli. Sve to poboljšava vašu odgovornost i unaprijeđuje kvalitetu sistema visokog obrazovanja.

U to ime, želim Vam dobrodošlicu i sretan put u naučne spoznaje,

Voditelj doktorskog studija