Razredna nastava i B/H/S jezik2017-06-29T10:38:44+00:00

Studijski program prvog ciklusa – dodiplomskog studija Razredna nastava i b/h/s jezik i književnost na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u osnovnoškolskoj razrednoj nastavi uzrasta od 1. do 5. razreda, te osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj predmetnoj nastavi u oblasti bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i književnosti pažljivim izborom predmeta s područja odgojnog i obrazovnog osposobljavanja budućih profesora razredne nastave i b/h/s jezika i književnosti.

Sistem obaveznih i izbornih predmeta/kolegija iz područja odgoja, pedagogije, psihologije, matematike, drugih interdisciplinarnih područja razredne nastave, jezika i  književnosti, studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje dodatnih stručnih kompetencija te ih profilira za uspješno provođenje složenih programa u radu sa učenicima svih uzrasta osnovne i srednje škole.

Po završetku prvog ciklusa – dodiplomskog studija Razredna nastava i b/h/s jezik i književnost student stiče zvanje bachelor / profesor razredne nastave i b/h/s jezika i književnosti – 240 ECTS.

Studijski program drugog ciklusa – postdiplomskog studija Razredna nastava i b/h/s jezik i književnost na Edukacijskom fakultetu kreiran je također u skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima naučnog osposobljavanja studenata za obavljanje najsloženijih poslova i zadataka u osnovnoškolskoj nastavi uzrasta od 1. do 5. razreda, te osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj predmetnoj nastavi u oblasti bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i književnosti.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara razredne nastave i b/h/s jezika i književnosti uspostavlja osoben koncept studija, koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija u razini drugog ciklusa – postdiplomskog studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra razredne nastave i b/h/s jezika i književnosti.

Po završetku drugog ciklusa – postdiplomskog studija Razredna nastava i b/h/s jezik i književnost student stiče zvanje master / magistar razredne nastave i b/h/s jezika i književnosti – 60 ECTS.