Kako za sportiste tako i za rekreativce odabir kvalitetnog trenera važan je korak u postizanju sportskog uspjeha!

Studijski smjer Sportski trener namijenjen je svima onima koji žele:

  • biti sportski treneri sa znanjima i kompetencijama koje će omogućiti postizanje vrhunskih individualnih ili ekipnih rezultata?
  • raditi na poticanju razvoja socijalnih vještina djece sportaša?

Biti sportski trener veoma je odgovoran posao jer se radi o znatnim utjecajima na određene procese promjena u čovjekovu organizmu, prilikom čega su pogreške nedopustive.

Kako bi sportski trrener osigurao kvalitet i ugled u oblasti djelovanja, osim što mora posjedovati zavidan nivo stručnog znanja (područja pedagogije, psihologije, fiziologije, biomehanike i mnogih drugih), treba kontinuirano nadograđivati svoje znanje, i biti u toku sa sportskim napretkom.

Trener je uzor i predstavlja model koji pokazuje moralno poželjna ponašanja, ističe moralne vrijednosti i upravlja ponašanjem mladih sportaša pomoću sistema nagrada/pohvala i sankcija.

Kao i u svakom segmentu odgoja, da bi ovaj utjecaj bio snažniji, nužna je dosljednost i osobni primjer. Uloga trenera i očekivanja koja se pred njega postavljaju kao i velika, odgovornost pred njim predstavljaju veliki pritisak na njegovu ličnost. Donošenje važnih odluka, u odlučujućim momentima, uz uvojek prisutan rizik iziskuje njegovu psihološku stabilnost. Očekuje se da trener uvijek posjeduje pravi recept za uspeh i napravi izbor pravih metoda trenažnog opterećenja, da u svakom momentu zna trenutno stanje sportiste, kako po pitanju sportske forme, psihičkog, zdravstvenog stanja i sl

Kako bi sve navedeno mogao i ispoštovati, sportski trener nužno mora posjedovati kvalitetna kako stručna, tako naučna znanja i kompetencije.

Prednosti studiranja na Edukacijskom fakultetu:

– Nastavni proces na Edukacijskom fakultetu provode najugledniji i najpriznatiji bosanskohercegovački i međunarodni znanstvenici!

– Profesori i asistenti na Edukacijskom fakultetu dostupni su studentima za konsultacije i pomoć u radu 24 sata tokom svih 7 dana u sedmici.

– Studentska služba Edukacijskog fakulteta dostupna je studentima za kontakt i informacije 24 sata tokom svih 7 dana u sedmici.

– Nastavni proces u potpunosti je prilagođen vrsti studija i odvija se putem digitalnih platformi i skoncentrisane nastave za specijalistička područja po sportovima.

– Praktična nastava na Edukacijskom fakultetu odvija i u specijaliziranim sportskim kampovima i trening centrima zemlji i inozemstvu – zimi na Vlašiću, ljeti u Zaostrogu i na Boračkom jezeru!

– Nastavni proces na Edukacijskom fakultetu popraćen je najsavremenijom nastavnom opremom i učilima!

– Nastavu na Edukacijskom fakultetu moguće je pratiti i aktivno sudjelovati putem sistema za učenje na daljinu – Studentskog informacijskog servisa!

– Edukacijski fakultet ostvaruje posebne programe i projekte razmjene studenata i nastavnika sa mnogim domaćim i inozemnim fakultetima!

– Najboljim učenicima Edukacijski fakultet pruža posebne mogućnosti za ostvarivanje prava na popust pri upisu studija!

Ovaj studijski smjer idealan je kako za aktivne sportiste, trenere koji nemaju formalno obrazovanje, tako i za sportiste koji su završili aktivnu karijeru bavljenja nekim sportom.