Zašto upisati Novinarstvo?

 • Studijski smjer Novinarstvo namijenjen je onim studentima koji žele raditi dinamičan i zanimljiv posao prepun izazova.
 • Značaj novinara u društvu je od neprocjenjive važnosti. Masovni su mediji zauzeli važno mjesto u našoj svakodnevici. Kroz uloge informiranja, obrazovanja i zabave, u suvremenom društvu posredstvom medija se saznaju novosti, govori se i razgovara, polemizira i problematizira. Misija medija je služiti građanima. Profesionalno novinarstvo neophodno je za očuvanje raznolikosti, pluralizma i uredničke neovisnosti kao temelj demokratičnih medija.
 • Studijski smjer Novinarstvo nudi spoj teorijskih naučnih spoznaja i atraktivnih i svrsishodnih praktičnih znanja. Kako bi ispunili ono što se od njih očekuje po završetku studija novinari trebaju obrazovanje koje im omogućava da shvate širu perspektivu sebe, ali i društva, kako bi mogli postavljati pitanja i dovoditi u pitanje.
 • Novinari školovani na Edukacijskom fakultetu postaju kvalificirani stručnjaci za obavljanje kompleksnog i dinamičnog novinarskog poziva. Za novinarsku profesiju su potrebne vještine, ali i intelektualna sigurnost koja dolazi od znanja. Način na koji su novinari educirani utječe na njihovu samopercepciju, a njihova samopercepcija i uloga u društvu vodi do razlike u novinarskoj praksi
 • Zbog znanstveno i stručno utemeljenog nastavnog plana i programa, studenti novinarstva pored primarnog zaposlenja na televizijskim i radijskim stanicama, printanim medijima, internet portalima, svoje zaposlenje mogu pronaći i u državnim institucijama, institucijama koje regulišu rad medija, u sportskim klubovima i društvima, kao i u drugim firmama i ustanovama u kojima su potrebne kompetencije iz oblasti novinarstva.

Zašto studirati na Edukacijskom fakultetu?

 • Kvalitet rada koji Edukacijski fakultet pruža svojim studentima potvrđuju i stečene diplome koje su priznate širom svijeta.
 • Nastavni proces na Edukacijskom fakultetu provode najugledniji i najpriznatiji bosanskohercegovački i međunarodni znanstvenici!
 • Profesori i asistenti na Edukacijskom fakultetu dostupni su studentima za konsultacije i pomoć u radu 24 sata tokom svih 7 dana u sedmici.
 • Studentska služba Edukacijskog fakulteta dostupna je studentima za kontakt i informacije 24 sata tokom svih 7 dana u sedmici.
 • Nastavni proces na Edukacijskom fakultetu odvija se u moderno dizajniranom i uređenom ambijentu prilagođenom savremenim trendovima studiranja!
 • Nastavu na Edukacijskom fakultetu moguće je pratitii i aktivno sudjelovati putem sistema za učenje na daljinu – Studentskog informacijskog servisa!
 • Edukacijski fakultet ostvaruje posebne programe i projekte razmjene studenata i nastavnika sa mnogim domaćim i inozemnim fakultetima!
 • Najboljim učenicima Edukacijski fakultet pruža posebne mogućnosti za ostvarivanje prava na
 • popust pri upisu studija!
 • Najboljim studentima Edukacijski fakultet pruža posebne mogućnosti za ostvarivanje prava na dodatni popust pri plaćanju školarine!
 • Najboljim studentima Edukacijski fakultet pruža posebne mogućnosti za ostvarivanje profesionalne akademske karijere u visokom obrazovanju!
 • Nastavnici i studenti Edukacijskog fakulteta nosioci su svekolikih aktivnosti u javnom, sportskom i kulturnom životu grada Travnika i Srednjobosanskog kantona!
 • Asocijacija studenata Edukacijskog fakulteta – ASEF svojim članovima pruža dodatne mogućnosti za unapređenje znanja i kompetencija!
 • Studenti Edukacijskog fakulteta nosioci su svekolikih aktivnosti na fakultetu – organiziranje tribina, skupova, druženja…
 • Alumini asocijacija Edukacijskog fakulteta aktivno djeluje na pružanju pomoći u usavršavanju i poboljšavanju položaja bivših i sadašnjih studenata.

Mi smo OPREDIJELJENI ZA IZVRSNOST, a VI?