ZAŠTO STUDIRATI NA EDUKACIJSKOM FAKULTETU?

 • Univerzitet u Travniku (Edukacijski fakultet) prvi je privatni Univerzitet koji je glavni nosilac projekta TEACHER u okviru Erasmus + programa;
 • Nastavni proces na Edukacijskom fakultetu provode najugledniji i najpriznatiji bosanskohercegovački i međunarodni znanstvenici;
 • Profesori i asistenti na Edukacijskom fakultetu dostupni su studentima za konsultacije i pomoć u radu  svih 7 dana u sedmici;
 • Studentska služba Edukacijskog fakulteta dostupna je studentima za kontakt i informacije svih 7 dana u sedmici;
 • Nastavni proces na Edukacijskom fakultetu odvija se u moderno dizajniranom i uređenom ambijentu prilagođenom savremenim trendovima studiranja;
 • Praktična nastava na Edukacijskom fakultetu odvija se u odabranim  ustanovama na području cijele BiH sa kojima Fakultet ima potpisanu saradnju;
 • Nastavni proces na Edukacijskom fakultetu popraćen je najsavremenijom nastavnom opremom i učilima;
 • Nastavu na Edukacijskom fakultetu moguće je pratiti i aktivno sudjelovati putem sistema za učenje na daljinu –Studentskog informacijskog servisa;
 • Edukacijski fakultet ostvaruje posebne programe i projekte razmjene studenata i nastavnika sa mnogim domaćim i inozemnim fakultetima;
 • Najboljim učenicima Edukacijski fakultet pruža posebne mogućnosti za ostvarivanje prava na popust pri upisu studija;
 • Najboljim studentima Edukacijski fakultet pruža posebne mogućnosti za ostvarivanje prava na dodatni popust pri plaćanju školarine;
 • Najboljim studentima Edukacijski fakultet pruža posebne mogućnosti za ostvarivanje profesionalne akademske karijere u visokom obrazovanju;
 • Nastavnici i studenti Edukacijskog fakulteta nosioci su svekolikih aktivnosti u javnom, sportskom i kulturnom životu grada Travnika i Srednjobosanskog kantona;
 • Asocijacija studenata Edukacijskog fakulteta – ASEF svojim članovima pruža dodatne mogućnosti za unapređenje znanja i kompetencija;
 • Studenti Edukacijskog fakulteta nosioci su svekolikih aktivnosti na fakultetu –  organiziranje tribina, skupova, druženja;
 • Alumini asocijacija Edukacijskog fakulteta aktivno djeluje na pružanju pomoći u usavršavanju i poboljšavanju položaja bivših i sadašnjih studenata;