Pismo budućim studentima

Dragi budući studenti,

Odabir studija je važan korak koji trebate napraviti za vašu budućnost u kojoj ste vi kreatori vaših uspjeha i vaših poslovnih karijera. Zato je bitno da birate ono što želite upoznati, naučiti i saznati kako bi vaš svijet imao smisla i bio ispunjen zadovoljstvom i srećom.

Vjerujemo da će izbor jednog od studijskih programa na Edukacijskom fakultetu biti vaš izbor i da ste prepoznali naše okruženje u kojem želite raditi, sticati nova iskustva i ostvariti misiju i viziju svog života koju svi, dolaskom na svijet imamo. Edukacijski fakultet je ustanova koja će vam na tom putu pomoći, koja će biti vaša podrška da dođete do željenog cilja. Osiguranje kvaliteta i odnos prema studentu su osnovne vodilje na putu stvaranja vaše akademske karijere, od brucoša do člana akademske zajednice. Izdvojit ćemo perfomanse našeg okruženja koje su prepoznate u pričama bivših studenata i po kojima smo kao ustanova postali prepoznatljivi:

  • Kvalitetni studijski programi usklađeni sa potrebama tržišta rada.
  • Akademski kadar, referentan u akademskoj zajednici BiH i međunarodno priznat.
  • Dostupnost nastavnog osoblja i pristupačnost u neposrednoj komunikaciji.
  • Ljubaznost svih službi fakulteta koje su servis i podrska studentima i nastavnom oosblju.
  • Razvijeni TOP model realizacije nastavnog procesa u kojem se smjenjuju Teorija, Obuka i Praksa sa akcentom na praktični rad i metodičku praksu.
  • Međunarodni projekti u okviru programa ERASMUS + u kojima je Edukacijski fakultet uključen kao koordinator i kao partner daje studentima priliku za učešće i sticanje iskustva međunarodne mobilnosti.
  • Opremljenost fakulteta omogućava studentima studiranje po savremenim standardima i oblikuje ugodan ambijent u kojem studenti vole da borave.
  • Aktivnosti koje se nude studentima izvan nastavnog procesa kojim studenti promovišu svoj rad i rad fakulteta, modeliraju okruženje fakulteta kao poželjnu visokoškolsku ustanovu kao mjesto studiranja i sticanja novih znanja.
  • Izgradnja studentske karijere kroz studetnski aktivizam je opredjeljenje Fakulteta da studentima ponudi mogućnost akademske karijere koju bi kroz studiranje gradili.
  • Podrška u radu studentskim asocijacijama i studentskom parlamentu kroz aktivno učešće studenata u radu Fakulteta.

Novina koju želimo podjeliti sa vama je uvođenje programa distance learning, tako da studenti pored redovnog i vanrednog načina studiranja mogu odabrati i način studiranja na daljinu. Bez obzira koji način odaberete, mi ćemo se potruditi da opravdamo vaše povjerenje i da ispunimo sva vaša očekivanja.

Student je u centru pažnje i sve što radimo je usmjereno na kvalitet sadržaja i uslova koji su potrebni za sticanje znanja, vještina i kompetencija sa kojima ćete diplomu našeg fakulteta ponosno promovirati.

Ako birate izvrsnost onda je Edukacijski fakultet pravi izbor za Vas!

Menadžment fakulteta

CIJENA ŠKOLARINE 

INFORMACIJE O UPISU

Nakon objave konkursa, za upis novih studenata za akademsku 2021/2022 godinu, na web stranici će biti objavljeni elektronski formulari koji će Vam ponuditi mogućnost online upisa.