Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku organizira instruktivnu nastavu iz Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta kako bi nastavnike pripremili za uspješnu funkciju organizatora i usmjerivača odgojno-obrazovnog razvoja učenika.

Cilj organiziranja ovakve vrste instruktivne nastave  jeste  da se nastavnicima pomogne u pripremanju stručnog (pripravničkog) ispita, kao i u unapređenju njihovih profesionalnih kompetencija u nastavi, a u cilju dobivanja uvjerenja u svrhu samostalnog obavljanja vaspitno-nastavnog rada.

Suočeni sa problemom nedovoljne pripremljenosti nastavnika (naročito u srednjim školama) za odgojno-obrazovni rad (inžinjeri, pravnici, ljekari, zatim kuhari, majstori, praktičari…) nameće se potreba dopunskog obrazovanja istih  iz ove grupe predmeta. Vrijeme, okruženje i zakonska regulativa nameću potrebu dodatne edukacije takvih sudionika odgojno-obrazovnog procesa koji uključuje stjecanje znanja, sposobnosti i vještina iz pedagoške grupe naučnih disciplina kao što su praktična znaja, znanja o informacionim procesima, znanja o novim ekspertnim studijama, kontekst nastavničkog rada, te stjecanju kompetencija nastavnika kao „reflektivnog praktičara“.