Komunikologija/novinarstvo – I ciklus (3+2)

Komunikologija/novinarstvo – I ciklus (4+1)

Komunikologija/novinarstvo – II ciklus jednogodišnji

Komunikologija/novinarstvo – II ciklus dvogodišnji