Na osnovu Odluke Vlade SBK/KSB broj: 01-11.7-5723/2024 od 19.6.2024. godine i člana 144. Statuta Univerziteta u Travniku raspisuje se:

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za upis studenata na I, II i III ciklus studija na organizacionim jedinicama/fakultetima Univerziteta u Travniku  u akademsku 2024./2025. godinu

EDUKACIJSKI FAKULTET

DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA

Broj redovnih studenata: 315

Broj vanrednih (DL) studenata: 297

– ​PEDAGOGIJA I PSIHOLOGIJA

– RAZREDNA NASTAVA

– PREDŠKOLSKI ODGOJ

– MATEMATIKA I INFORMATIKA  

– OPĆA KINEZIOLOGIJA (sport i tjelesni odgoj)

– SPORTSKI TRENER

– SPORTSKI MENADŽMENT

– SPECIJALNE NAMJENE (vojska, policija i zaštitari)

– KOMUNIKOLOGIJA/NOVINARSTVO

 

MAGISTARSKI  STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA

Broj studenata: 180

– PEDAGOGIJA I PSIHOLOGIJA

– RAZREDNA NASTAVA

– PREDŠKOLSKI ODGOJ

– MATEMATIKA I INFORMATIKA

– OPĆA KINEZIOLOGIJA

– SPORTSKI TRENER

– SPORTSKI MENADŽMENT

– SPECIJALNE NAMJENE

– KOMUNIKOLOGIJA/NOVINARSTVO

– EDUKACIJSKI MENADŽMENT

 

DOKTORSKI STUDIJ – III CIKLUS STUDIJA

Broj studenata: 18

PEDAGOGIJA – METODIKE RAZREDNE NASTAVE – PSIHOLOGIJA  – MATEMATIKA – INFORMATIKA – KINEZIOLOGIJA -​EDUKACIJSKI MENADŽMENT

Broj stranih studenata: 90

 

Kontakt informacije: studentska služba 030/540-876, fax: 030/540-876, šef studentske službe 061/475-922, adresa: Aleja konzula br.5, Travnik

Upis je moguć online, sve informacije o online upisu na e-mail: studentskasluzba.eft@eftfts.edu.ba ili na www.eft.ba