Obavještavamo sve zainteresirane kandidate da je upis na instruktivnu nastavu iz Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta u toku i traje do 06.01.2023. godine.
Početak nastave planiran je 08.01.2023. godine.

Kanidati upis mogu izvršiti u studentskoj službi Edukacijskog fakulteta svakim danom od ponedjeljka do subote u periodu od 08:30 do 16:00 sati.

Prilikom upisa je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
-Uvjerenje o državljanstvu
-Rodni list
-Ovjerenu kopiju diplome
-Dvije fotografije formata 4×6 cm

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 030/540-876 ili putem e-maila: pedagoska.eft@gmail.com