1. Na osnovu Odluke Vlade SBK/KSB broj: 01-11.7-5488/2022 od 23.6.2022. godine i člana 144. Statuta Univerziteta u Travniku raspisuje se:

 

K O N K U R S / N A T J E Č A J

 

za upis studenata na I, II i III ciklus studija u akademsku 2022. /2023. godinu

Uz zahtjev za upis kandidati obavezno prilažu:

-Diplomu i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (odnosno diplomu o završenom prethodnom studiju za upis na II/III ciklus studija)z

-Izvod iz matične knjige rođenih

-Uvjerenje o državljanstvu

-Dvije fotografije dimenzija 4×6 cm

-Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)

-Dokaz o uplaćenim troškovima studija

-Kandidati koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prilažu nostrificirane dokumente o završenom obrazovanju.

 

Konkurs ostaje otvoren do popune broja kandidata.

PDF file Konkursa:

Konkurs-EFT-22-23

Za sva dodatna pitanja nas možete kontaktirati na:

info@eft.ba

+387 61 475 922

+387 30 540 876

ili putem poruke u inbox.

 

Vaš EFT!