Na poziv predsjedništva Tekwando saveza BiH, predstavnici Edukacijskog fakulteta danas su u Livnu prisustvovali prvom modulu u okviru implementacije projekta “Razvoj državnog sportskog sistema”. Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom IOC, a u saradnji sa Olimpijskim komitetom BiH. Cilj projekta je ojačati i razviti bazičnu trenersku strukturu olimpijskog taekwondoa i cjelokupan savez implementacijom srednjoročnog i dugoročnog akcionog plana.

 

Prije stručnih predavanja koja su održali Ivan Jolić na temu “Profesionalni razvoj sportaša”, dr. Andrea Vlašić na temu “Mentalna priprema sportaša”, i Seung Ki Hong na temu “Put do olimpijske medalje”, prisutnim trenerima predstavljen je novi potpuno koncept edukacije sportskih trenera koji se od ove akademske godine realizira na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku.

 

Tokom svoga izlaganja doc.dr. Emina Terzić je predstavila specifike ovog studijskog smjera, istaknula značaj edukacije sportskih trenera te pojasnila kako se program realizira kombinovano putem digitalnih platformi i skoncentrisane nastave za specijalistička područja po sportovima, a nastavu izvode internacionalni eksperti iz BiH i regiona.

Tekwando savez je jedan od prvih kojem je na ovaj način predstavljen novi program edukcije sportskih trenera, a u narednom periodu ovaj koncept edukacije bit će predstavljen brojnim klubovima i savezima iz cijele BiH koji su iskazali interes za usavršavanjem i akademskim obrazovanjem trenerskog kadra.