Obavještavamo kandidate zainteresirane za upis na Pedagošku grupu predmeta da prijavu za grupu maj 2021. mogu izvršiti tako što će popunjen prijavni obrazac koji se nalazi na linku:

i skeniranu dokumentaciju koja je navedena na obrascu dostaviti na e-mail: pedagoska.eft@gmail.com

Nakon primitka prijave svi kandidati će na e-mail dobiti upute vezane za upisnu proceduru. Početak nastave planiran je 09.05.2021. godine, a upis traje do 08.05.2021.

Iznos za uplatu: 1.000,00 KM

Svrha uplate: polaganje Pedagoške grupe predmeta

Primalac: Edukacijski fakultet

Broj računa: Sberbank – 1406 0511 2001 0378

 

Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na gore navedenu e-mail adresu ili

na telefon broj +38730 540 875 i

mobitel broj +38761 748 680.