Međunarodni dan pismenosti obilježava se 8. septembra, a utemeljio ga je UNESCO davne 1967. s ciljem isticanja važnosti učenja i pismenosti kao jednom od temeljnih ljudskih prava implicitno sadržanom u pravu na obrazovanje. Ovaj dan obilježava se i u cilju podizanja svijesti o problemu nepismenosti na globalnom nivou.

Ove godine fokus Međunarodnog dana pismenosti je u podučavanju i učenju pismenosti u doba COVID-19 krize i šire,ali u perspektivi cjeloživotnog učenja, s naglaskom na ulogu
odgajatelja i promjenu pedagogije.

Pojam pismenosti u razvijenim državama Europe sve se češće veže uz pojam ključnih kompetencija. Ovdje se radi o temeljnim znanjima i vještinama koje su prepoznate kao preduvjet cjeloživotnom učenju, kompetencijama što ih je potrebno steći tijekom inicijalnog obrazovanja za uspješno učenje tijekom ostatka života. Ako pismenost shvatimo kao nešto što je nužno za bilo kakvo daljnje napredovanje u nekomu društvu, tada izazovi globalizacije, sve brže promjene u društvu i gospodarstvu te pojava novih tehnologija, ukazuje da puka vještina čitanja i pisanja nije dovoljna.

Pismenost je temeljno ljudsko pravo kao i temelj za cjeloživotno učenje. Pismenost je nužan preduvjet društvenog i osobnoga razvoja. Za pojedince, obitelji i društva ona je instrument osnaživanja koji pozitivno utječe na zdravlje, prihode i odnose sa svijetom.