Danas je na Edukacijskom fakultetu i Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku održan radni sastanak Kluba matematičara EFT i FTS, posljednji za ovu akademsku godinu.

Prezentiranjem izvještaja o radu Kluba matematičara za 2017/2018. akademsku godinu prikazane su realizirane, kao i planirane aktivnosti Kluba za predstojeću akademsku godinu. Isti je jednoglasno podržan od strane svih prisutnih.

Nadamo se da će naš Klub matematičara postati kuća za sve zainteresirane za izučavanje matematike, što svakako predstavlja izazov za naš Klub matematičara.

Početkom naredne akademske godine planirano je da bude predstavljen i logo Kluba matematičara.