Ptojekat TEACHER – Uspješno realizovan TOT seminar u Rumuniji

Posjeta Rumuniji koja je predviđena radnim paketom 4 (WP4), u okviru ERASMUS+ projekta TEACHER uspješno je realizovana.

Aktivnosti radne posjete podrazumijevale su kreativne sesije koje su se odnosile na definisanje i značaj transverzalnih kompetencija u profesionalnom razvoju odgajatelja sa naglaskom na važnost i razvoj intrapersonalnih vještina. Jedan od ciljeva posjete bio je i predstavljanje situacije u oblasti predškolskog odgoja u Rumuniji. Tom prilikom bh.partneri učesnici u projektu imali su priliku posjetiti i vrtić, upoznati se sa projektima koje vrtić uspješno realizuje, metodama i tehnikama koje odgajatelji koriste u radu sa djecom, kao i samo uređenje i infrastrukturu rada vrtića. 

Na koncu radne posjete organizovana je zajednička interaktivna diskusija i komparativna analiza u vezi s načinom organizacije i situacije u predškolskom odgoju u Bosni i Hercegovini i Rumuniji, koja je rezultirala zajedničkim zaključcima.

Ovo je drugi po redu modul TOT seminara, od ukupno 5 modula koji su predviđeni da se realizuju u okviru ovog radnog paketa, nakon čega će članovi stručnih timova bh. partnera učesnika u projektu biti osposobljeni za nezavisne instruktore sposobne da pripreme i održe različite intenzivne kurseve i obuke. 

By |2018-03-23T10:19:51+00:00Mart 23rd, 2018|Aktuelnosti - Pedagogija i psihologija, Aktuelnosti - Predškoslski odgoj, Aktuelnosti - Razredna nastava, Vijesti FRONT 2017|Komentari isključeni za Ptojekat TEACHER – Uspješno realizovan TOT seminar u Rumuniji

About the Author: