21.03.2018. (Rumunija – drugi dan)

Drugi dan seminara kojeg vode stručnjaci sa Alba Iulia Univerziteta iz Rumunije, počeo je  posjetom vrtiću „Gradinita“. U cilju profesionalnog poboljšanja transferzalnih kompetencija nastavnog osoblja stručnjaci sa Univerziteta iz Alba Iulije organizovali su različite aktivnosti koje su bh. partneri učesnici u projektu imali priliku vidjeti i u kojima su aktivno učestvovali.

Aktivnosti su podrazumijevale razmjenu profesionalnih iskustava između partnera, zatim projekte koje vrtić uspješno realizuje, metode i tehnike koje partneri koriste u radu sa djecom, kao i samo uređenje i infrastrukturu rada vrtića.  Jedan od ciljeva posjete bio je i predstavljanje situacije u oblasti predškolskog odgoja u Rumuniji, nakon čega je organizovana zajednička interaktivna diskusija i komparativna analiza u vezi s načinom organizacije i situacije u predškolskom odgoju u Bosni i Hercegovini i Rumuniji.