Mozak je najvažniji dio nervnog sistema. On je glavni okvir i centar naših misli, osjećanja i akcija. Savremeni modeli neuronauke mozak tretiraju kao biološki kompjuter, koji se jako razlikuje od ekektronskog, ali je sličan u smislu obrade informacija iz okolnog svijeta: prima ih i čuva, obrađuje na različite načine i analogan je centralnoj jedinici za obradu (CPU) u računaru.

Brain Awarnes Week (BAW) je globalna kampanja za povećanje javne svijesti o unapređenju i benefitima istraživanja o mozgu. Inicijativa obilježavanja sedmice mozga započeo je 1995. godine i održan je u trećoj sedmici marta. Podaci govore da je 2014. godine sudjelovalo 55 zemalja sa ukupno 860 događaja. Aktivnosti za obilježavanje sedmice mozga ograničena su samo maštom organizatora.

I studenti Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije su na simboličan način obilježili sedmicu mozga.