Bernarda Katušić, Institut fur Slawistik Wien, Austrija
Enver Kazaz, Filozofski fakultet Sarajevo, BiH
Edin Pobrić, Filozofski fakultet Sarajevo, BiH
Marija Mitrović, Università degli studi Trieste, Italija
Renate Hansen-Kokoruš, Institut fur Slawistik Graz, Austrija
Tatjana Đurišić-Bečanović, Filozofski fakultet Nikšić, Crna Gora
Zvonko Kovač, Filozofski fakultet Zagreb, Hrvatska

Alma Skopljak, Gimnazija Visoko, BiH
Amela Bajrić, Edukacijski fakultet Travnik, BiH
Amela Šabić, Travnik, BiH
Amila Kahrović-Posavljak, Sarajevo, BiH
Amira Turbić-Hadžagić, Filozofski fakultet Tuzla, BiH
Anna Dimitrova Aleksieva, Институт за литература, Sofija, Bugarska
Bojana Anđelić, Novi Sad, Srbija
Branka Šiško, Novi Travnik, BiH
Darko Vujica, Kiseljak, BiH
Dimitar Atanassov, „Cвети Климент Охридски, Sofija, Bugarska
Dijana Simić, Institut fur Slawistik Graz, Austrija
Divna Mrdeža Antonina, Sveučilište u Zadru, Hrvatska
Dženan Kos, Edukacijski fakultet Travnik, BiH
Edisa Gazetić, Edukacijski fakultet Travnik, BiH
Emina Selimović, Zenica, BiH
Husein Zvrko, Edukacijski fakultet Travnik, BiH
Jelena Ratkov Kvočka, Sremski Karlovci, Srbija
Jelena Vesković, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, Srbija
Jovanka Denkova, Filološki fakultet Štip, Makedonija
Lejla Ovčina, Pedagoški fakultet Bihać, BiH
Mahmut Čelik, Filološki fakultet Štip, Makedonija
Maja Džafić, OŠ „Gornje Prekounje“, Bihać, BiH
Marija Marić, OŠ „Turbe“, Travnik, BiH
Melida Travančić, Tešanj, BiH
Merjem Mujkanović, Zenica, BiH
Mersina Šehić, Pedagoški fakultet Bihać, BiH
Merza Tucaković, Travnik, BiH
Milena Mileva Blažić, Pedagoška fakulteta Ljubljana, Slovenija
Miroslav Artić, Zagreb, Hrvatska
Naida Osmanbegović, Filozofski fakultet Zenica, BiH
Naira Jusufović, Islamski pedagoški fakultet Zenica, BiH
Nermin Šušić, Edukacijski fakultet Travnik, BiH
Ozrenka Fišić, Novi Travnik, BiH
Ruža Tomić, Edukacijski fakultet Travnik, BiH
Samra Hrnjica, Pedagoški fakultet Bihać, BiH
Sanja Ledić, Katolički školski centar „Petar Barbarić“, Travnik, BiH
Snežana Milojević, Prokuplje, Srbija
Stojan Đorđić, Filozofski fakultet Niš, Srbija
Vildana Pečenković, Pedagoški fakultet Bihać, BiH
Vladimir G. Aleksić, Filozofski fakultet Niš, Srbija
Zrinka Ćoralić, Pedagoški fakultet Bihać, BiH