Enver Kazaz, Filozofski fakultet Sarajevo, BiH
Ivan Lovrenović, Sarajevo, BiH
Kruno Pranjić, Filozofski fakultet Zagreb, Hrvatska
Marko Vešović, Filozofski fakultet Sarajevo, BiH
Nedžad Ibrahimović, Filozofski fakultet Tuzla, BiH
Renate Hansen-Kokoruš, Institut fur Slawistik Graz, Austrija
Zvonko Kovač, Filozofski fakultet Zagreb, Hrvatska

Amila Kahrović-Posavljak, Sarajevo, BiH
Anna Dimitrova Aleksieva, Институт за литература, Sofija, Bugarska
Ana Stišović Milovanović, Beograd, Srbija
Boris Stojkovski, Filozofski fakultet Novi Sad, Srbija
Damir Šabotić, Perzijsko-bosanski koledž, Sarajevo, BiH
Danilo Capasso, Filološki fakultet Banja Luka, BiH
Dimitar Atanassov, „Cвети Климент Охридски, Sofija, Bugarska
Dragana Bošković-Tomić, Filozofski fakultet Novi Sad, Srbija
Dženan Kos, Edukacijski fakultet Travnik, BiH
Edin Pobrić, Filozofski fakultet Sarajevo, BiH
Edisa Gazetić, Edukacijski fakultet Travnik, BiH
Jadranka Brnčić, Filozofski fakultet Zagreb, Hrvatska
Jelena Marićević, Novi Sad, Srbija
Jovana Jokanović, Zenica, BiH
Katerina Petrovska Kuzmanova, Institut za folklor „Marko Cepenkov“, Skopje, Makedonija
Kenan Riđić, Travnik, BiH
Maja Savić, Novi Sad, Srbija
Miloš Đorđević, Viša strukovna škola „Mihailo Palov“, Beograd, Srbija
Miloš Jocić, Filozofski fakultet Novi Sad, Srbija
Nebojša Lujanović, Filozofski fakultet Split, Hrvatska
Nermina Delić, Pedagoški fakultet Bihać, BiH
Ozrenka Fišić, Novi Travnik, BiH
Samina Dazdarević, Novi Pazar, Srbija
Sanja Ledić, Edukacijski fakultet Travnik, BiH
Snežana Milojević, Prokuplje, Srbija
Šeherzada Džafić, Pedagoški fakultet Bihać, BiH
Valentina Sileo, Facoltà di lingue e letterature straniere, Torino, Italija
Vildana Pečenković, Pedagoški fakultet Bihać, BiH
Vukosava Živković, Gimnazija Zemun, Srbija