Predavanje na temu „50 godina od dodjele Nobelove nagrade Ivi Andriću“ održano u novembru 2011. godine predstavlja prvu aktivnost Edukacijskog fakulteta u kontekstu kulturne manifestacije „Andrićevi dani“ i simbolički čin kojim se fakultet pridružio institucijama kulture na planu organizacije i obilježavanja ovog kulturnog događaja.

Predavači su bili akademski profesori i mladi bosanskohercegovački naučnici iz područja jezika i književnosti sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Pedagoške akademije Univerziteta u Zenici i Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku.

Predavanja su sadržavala teme vezane za jezičko-stilske osobenosti Andrićevih djela, te književni rad i stvaralaštvo sagledano iz perspektive savremenih čitanja i interpretacija. Ponuđeni koncept otvorenog predavanja imao je za cilj da uspostavi dijalog između predavača i publike koju su činili studenti i profesori Univerziteta u Travniku te građani Travnika.

Iz svega toga javila se ideja o organizaciji naučne konferencije o književnom djelu Ive Andrića u Travniku. Nešto kasnije, a na prijedlog katedre za jezik i književnost Edukacijskog fakulteta i uz podršku predsjednika Upravnog odbora Univerziteta u Travniku i osnivača Edukacijskog fakulteta – dr. Nihada Selimovića, Nastavno-naučno vijeće fakulteta dalo je punu saglasnost za organizaciju prve naučne konferencije u oblasti književnosti i jezika.

Na koncu, u okviru programa kulturne manifestacije „Andrićevi dani 2012.“ Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku 8.–10. Novembra 2012. godine organizirao je Prvu međunarodnu znanstvenu konferenciju u oblasti književnosti i jezika.