Odbor za kvalitet Edukacijskog fakulteta 2014/15

Odlukom NNV Edukacijskog fakulteta u Travniku imenovan je Odbor za upravljanje i unaprijeđenje kvaliteta  za akademsku 2014/2015 u sastavu: Nihad dr. Selimović – predstavnik uprave Doc.dr. Hazim Selimović – dekan Mr. Jasmin Hrnjić – koordinator odbora za kvalitet Prof.ddr. Tarik Obralić - predstavnik nastavnika Mr. Emina Terzić - predstavnik asistenata Gabrijela Škoro - predstavnik studenata    Maid Omerović [...]