Na sastanku koji je 08.11.2012. godine koji je voditeljica nastavnog procesa, mr.sci. Amra Tuzović održala  sa redovnim studentima, usvojen je prijedlog studenata koji su za svog predstavnika imenovali  Benjamina Fejzagića. 

Uskoro će biti održan sastanak i sa vanrednim studentima na kojem će biti imenovan i njihov predstavnik.