Kontakt-ms 2017-07-08T09:30:14+00:00

Selma Šeta
Koordinator za međunarodnu saradnju
e-mail: international.eft@gmail.com
tel: +387 30 540 875
mob: +387 61 700 226
Aleja konzula 5, 72270 Travnik