Predškolski odgoj

Studijski program prvog ciklusa – dodiplomskog studija Predškolski odgoj na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u odgoju djece predškolskog uzrasta pažljivim izborom predmeta s područja odgojnog i obrazovnog osposobljavanja budućih profesora predškolskog odgoja.

Sistem obaveznih i izbornih predmeta/kolegija iz područja odgoja, pedagogije, psihologije, jezika, književnosti i drugih interdisciplinarnih područja predškolskog odgoja studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje dodatnih stručnih kompetencija te ih profilira za uspješno provođenje složenih programa u odgoju djece predškolskog uzrasta.

Po završetku prvog ciklusa – dodiplomskog studija Predškolski odgoj student stiče zvanje bachelor / profesor predškolskog odgoja – 240 ECTS.

Studijski program drugog ciklusa – postdiplomskog studija Predškolski odgoj na Edukacijskom fakultetu kreiran je također u skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima naučnog osposobljavanja studenata za obavljanje najsloženijih poslova i zadataka u odgoju djece predškolskog uzrasta.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara predškolskog odgoja uspostavlja osoben koncept studija, koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija na razini drugog ciklusa – postdiplomskog studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra predškolskog odgoja.

Po završetku drugog ciklusa – postdiplomskog studija Predškolski odgoj student stiče zvanje master / magistar predškolskog odgoja – 60 ECTS.


 

 

 

PrintEmail

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

     

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-64728214-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');