Predškolski odgoj

Studijski program prvog ciklusa – dodiplomskog studija Predškolski odgoj na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u odgoju i obrazovanju djece najmlađe dobi od 1 do 6 godina pažljivim izborom predmeta s područja odgojnog i obrazovnog osposobljavanja budućih profesora predškolskog odgoja.

Sistem obaveznih i izbornih predmeta/kolegija iz područja odgoja, pedagogije, psihologije i drugih interdisciplinarnih područja predškolskog odgoja studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje dodatnih stručnih kompetencija te ih profilira za uspješno provođenje složenih programa u radu sa djecom najmlađeg uzrasta.

Po završetku prvog ciklusa – dodiplomskog studija Predškolski odgoj student stiče zvanje bachelor / profesor predškolskog odgoja– 240 ECTS. 

magistara predškolskog odgoja, ali i drugih studenata/kandidata za obavljanje najsloženijih poslova u naučnoistraživačkom radu i djelovanju.


 

 

 

PrintEmail

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

     

Switch to fixed width layout

Menu

Menu