Bosnian English French German Italian Turkish

Aktuelno

UNIVERZITETU U TRAVNIKU URUČENO RJEŠENJE O AKREDITACIJI VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

U Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona u srijedu, 11. Maja 2016. godine, Univerzitetu u Travniku uručeno je Rješenje o akreditaciji visokoškolske ustanove. Time se zvanično objavljuje da je kvalitet dosadašnjeg rada Univerziteta u Travniku ovjeren pečatom akreditacije.


Rješenje o institucionalnoj akreditaciji visokoškolske ustanove Univerzitet u Travniku sa organizacionim jedinicama: Pravni fakultet, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Edukacijski fakultet, Fakultet za tehničke studije i Farmaceutsko-zdravstveni fakultet, izdato je na osnovu preporuke Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH u kojoj se navodi da je Univerzitet u Travniku ispunio sve propisane uslove za izdavanje institucionalne akreditacije.


Povjerenje studenata, nastavnog osoblja i svih uposlenika opravdano je kroz zajednički predani rad i opredjeljenje da se Univerzitet u Travniku u akademskoj zajednici Bosne i Hercegovine artikulira kao priznata visokoškolska ustanova sa potencijalima koji su vidljivi i prepoznati u ishodima učenja, usvojenim znanjima i vještinama koji studenti steknu tokom svoga obrazovanja.


Upravo stoga, čestitamo svim studentima, nastavnom osoblju i svim uposlenicima kao i vanjskim saradnicima koji su svi skupa doprinijeli uspješnom okončanju postupka institucionalne akreditacije.


Ovo je početak nastavka uspješnog rada i obaveza da u narednom periodu osiguramo kvalitet visokog obrazovanja koji će biti vodilja na našem putu ka izvrsnosti!

 

 

 

Attached documents

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

     

Menu

Menu